iconfinder_palm_tree_70875.png

Hej

Velkommen til vores blog, hvor vi fortæller om vores oplevelser i bestræbelserne på at etablere en anderledes tilværelse under varmere himmelstrøg i Den Dominikanske Republik.

Hvad med skolen?

Hvad med skolen?

Det spørgsmål fik vi en del af inden vi tog afsted. Vi var aldrig rigtig bekymrede, da vi på vores research tur sidste år, havde besøgt en lille international skole i Cabrera, hvor vi først tænkte vi skulle bo. Det var simpelt, grænsende til primitivt, men der var få elever, nærvær, entusiasme og sjæl.

Så hvad så med Pisa undersøgelser og evnen til at regne, skrive og læse hurtigt nok?

Det er selvfølgelig vigtigt ,at de kan regne, skrive og læse på et fornuftigt niveau, men uden at være hellige så tror vi mere på, at det handler om de bliver hele mennesker med evne til at forholde sig kritisk og konstruktivt til deres omgivelser og den multikulturelle verden vi lever i. Så skal de nok blive dygtige til de klassiske faglige discipliner med tiden.

Her i Las Terrenas, hvor vi nu bor, er der to internationale skoler. Den Franske skole og Las Terrenas International School (LTIS). Det er vores indtryk, at den Franske er bygget op omkring europæiske/franske standarder, men vi har valgt at de starter på den internationale skole, da vi synes deres værdier passer godt med det vi tror på og fordi vi ikke synes at børnene skulle forholde sig til et fjerde sprog (fransk) udover dansk, engelsk og spansk på nuværende tidspunkt.

Der er ca. 100 elever på Las Terrenas International School fordelt på børnehave til 8. klasse, hvor de ældste klassetrin er slået sammen. De har maks 16 elever pr. klasse og lige nu er der 13 i Annas klasse og 10 på August stue i Børnehaven med en pædagog og en frivillig.

Jeg har ikke brugt meget tid på at prøve og formulere, hvordan jeg håber vores børns generation bliver, men jeg tror ikke, at jeg kunne gøre det meget mere rammende end den vision der er formuleret for vores børns skole.

“We are committed to the creation of a generation of citizens that will be creative, authentic, multicultural, multilingual, respectful of human diversity, committed to community service, capable of making wise decisions and living up to them, so that they can contribute to the creation of a viable and sustainable community where all of our dreams can be realized for the best. “

Nu har Anna og August gået der en måned og jeg er sikker på, at det bliver en gave for vores børn. Anna’s nye veninder i klassen er fra Italien, Chile, Venezuela og Den Dominikanske Republik. De taler sammen på engelsk (og lidt spansk), har to dage om ugen hvor undervisningen foregår på engelsk og tre dage på spansk. Hun elsker det og i weekenden skrev hun to siders eventyr på engelsk. Der er ingen konflikter, der er ikke noget med hvem der har hvad og der er ingen snak om mobilpolitik(!)

August går primært på stue med dominikanere og er den eneste “gringo”. Sproget er Spansk, men det hjælper at der er kommet en frivillig fra Chile som også kan engelsk.  Det er svært, når man ikke tale med sine venner, men usikkerheden bliver mindre dag for dag og han bruger flere og flere engelske og spanske udtryk.

Tiden vil vise hvordan deres faglige niveau udvikler sig, men jeg er allerede nu overbevist om, at de får et rigtig godt sprogligt, kulturelt og kreativt afsæt til begå sig i den globaliserede, automatiserede og multikulturelle verden de bliver en del af.

 

SDQ, POP, BRU, STO, BRU, SDQ på 45 timer

SDQ, POP, BRU, STO, BRU, SDQ på 45 timer

Artikel i Markedsføring

Artikel i Markedsføring